25 juni 2019

De gevolgen van het voorlopige pensioenakkoord 2019

De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken staan in het voorlopig Pensioenakkoord 2019.De veranderingen raken vrijwel iedereen. Hieronder vind je een overzicht van de voorgestelde veranderingen:

AOW leeftijd gaat minder snel omhoog

Tot 2021 blijft de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna gaat de AOW-leeftijd in een paar stappen omhoog:

  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.
  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Na 2024 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door, maar minder snel dan nu het geval is.

Vroegpensioen 3 jaar voor de AOW-leeftijd

Op dit moment moet je werkgever een hoge boete betalen als je van je werkgever geld krijgt om met vervroegd pensioen te gaan. Vanaf 2021 betaalt je werkgever die boete niet als:

  • Je 3 jaar voor je AOW-leeftijd met pensioen gaat, en
  • Je van je werkgever maximaal € 19.000 per jaar ontvangt vanaf de datum waarop je stopt met werken tot je AOW-leeftijd.

Werkgevers en werknemers gaan hierover nog afspraken maken.

Pensioen en arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers

Er komt waarschijnlijk geen verplicht pensioen voor zzp’ers. Wel kunnen ze makkelijker deelnemen aan een pensioenregeling. Zzp’ers krijgen wel te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alleen als ze zelf voldoende middelen hebben voor een inkomen bij ziekte, geldt deze verplichting niet. De voorwaarden weten we op dit moment nog niet.

Pensioenopbouw bij pensioenfondsen

De pensioenopbouw bij pensioenfondsen gaat veranderen. Als je pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, betaalt je werkgever voor iedere werknemer evenveel premie. Het maakt niet uit hoe oud de werknemers zijn. Daardoor betaalt een werkgever voor jonge werknemers te veel premie en voor oudere werknemers te weinig. Dat systeem ( de doorsneepremie) werkte ooit goed, maar nu niet meer. Daarom gaat dit veranderen. De verwachting is dat jouw pensioenpremie helemaal voor jouw pensioen is. Wat dat precies betekent, moeten we nog afwachten.

Pensioenopbouw bij verzekeraars

Ook de pensioenopbouw bij verzekeraars gaat veranderen. Bij verzekeraars is de hoogte van de pensioenpremie afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Voor jonge werknemers betaalt een werkgever (veel) minder pensioenpremie dan voor een oude(re) werknemers. Het is de bedoeling dat een werkgever straks voor elke werknemer evenveel premie betaalt. Het maakt niet uit hoe oud de werknemer is. Wat dat betekent voor je pensioen, is nog niet duidelijk.

Meer werknemers moeten pensioen opbouwen

Er zijn nog steeds veel werknemers die geen pensioen opbouwen. Daarnaast bouwen uitzendkrachten vaak pas pensioen op als ze minimaal 26 weken werken. In het voorlopig Pensioenakkoord 2019 is afgesproken dat meer werknemers pensioen moeten gaan opbouwen. Het is nog niet duidelijk hoe dat gaat uitpakken.

En de pensioenkortingen?

Je hebt het waarschijnlijk wel gelezen of gehoord. Veel pensioenfondsen moeten de pensioenuitkeringen verlagen. Dat is nodig om aan de pensioenregels te voldoen. De afspraken uit het voorlopig Pensioenakkoord 2019 betekenen dat je pensioen misschien gelijk blijft of minder daalt. Wat er precies gebeurt, hang af van het pensioenfonds waar je pensioen opbouwt.

Ga terug
Mijn Nh1816 verzekeringen
Schrijf je in voor de MFP nieuwsbrief.
Inschrijven