25 maart 2021

Verschil Ongevallen inzittenden -en Schade inzittendenverzekering

Ongevallen inzittendenverzekering:

Veel ongelukken blijven niet beperkt tot materiële schade. Ook de bestuurder en passagiers kunnen letstel oplopen. Met grote financiële gevolgen, want de kosten van extra hulp, speciale voorzieningen in huis of omscholing kunnen behoorlijk oplopen.
De Ongevallen Inzittenden verzekering (OVI) dekt de persoonlijke schade veroorzaakt door een ongeval van uw inzittenden en uzelf. De Ongevallen Inzittenden Verzekering keert een vast bedrag uit voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Ook al kunnen uw inzittenden de opgelopen schade niet op u verhalen, het is toch een prettig idee dat u wat geregeld heeft en dat uw inzittenden, ongeacht de schuldvraag, een uitkering krijgen.


Schade inzittendenverzekering:

Een verzekering keert een vast bedrag uit na een ongeval aan de inzittenden in geval van overlijden of blijvende invaliditeit. Dit bedrag is dus niet gerelateerd aan de werkelijk geleden schade. De Schadeverzekering Voor Inzittenden is dit wel.

Het verschil tussen deze twee bijverzekeringen is dat de Ongevallen Inzittenden Verzekering een sommenverzekering is (keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval) en de Schadeverzekering Voor Inzittenden een schadeverzekering is (keert een bedrag uit gerelateerd aan de opgelopen personen- en materiële schade). Doordat de Schadeverzekering Voor Inzittenden de werkelijk geleden schade vergoedt, kan een uitkering bij bijvoorbeeld ernstige letselschade veel hoger uitvallen. Daarnaast dekt deze verzekering álle schade die inzittenden lijden als gevolg van een aanrijding, dus naast de personenschade ook de materiële schade. Dus ook schade aan kleding, bagage, uitvaartkosten, hulp in huishouding, smartengeld etc. 

Ga terug
Mijn Nh1816 verzekeringen
Schrijf je in voor de MFP nieuwsbrief.
Inschrijven