25 maart 2021

De belangrijkste Fiscale wijzigingen 2021

Graag willen wij u middels dit bericht informeren over de belangrijkste wijzigingen in 2021. 

Inkomstenbelasting (boxenstelsel)

 • De belastingtarieven in zowel box 1, 2 als 3 worden gewijzigd.
 • Valt u in de hoogste belastingschijf en betaalt u dus 49% belasting over de top van uw inkomen, dan zijn de kosten m.b.t. de eigen woning in 2021 (denk hierbij aan betaalde hypotheekrente, financieringskosten voor de aankoop of oversluitkosten) nog maar aftrekbaar tegen 43%. In 2020 was dit nog 46%.
 • Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt verhoogd naar €50.000,- (€100.000,- voor fiscale partners). Dit was €30.846,- (€61.692,- voor fiscale partners) in 2020.
 • Het Eigenwoningforfait daalt van 0,6% naar 0,5%.


Vrijstelling schenkbelasting

De schenkvrijstelling is in 2021 verhoogd in bepaalde gevallen:

 • De standaard vrijstelling voor kinderen wordt van €5.515 (2020) verhoogd naar €6.604,- (2021)
 • De schenkvrijstelling voor overige gevallen wordt verhoogd van €2.208,- (2020) naar €3.244,- (2021)

Wanneer de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning/studie, dan blijft de eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18-40 jaar bestaan.


Wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie

Voor hypotheekaanvragen vanaf 2021 is de nieuwe werkgeversverklaring verplicht. Deze kunt u direct hier downloaden.  De kostengrens voor hypotheken onder Nationale Hypotheek Garantie wordt verhoogd naar €325.000,- voor bestaande en nieuwbouw woningen. Is er sprake van energiebesparende voorzieningen, dan geldt 106% van de kostengrens ->  €344.500,-.


Overdrachtsbelasting

Voor de bepaling van de hoogte van de overdrachtsbelasting wordt onderscheid gemaakt in een drietal doelgroepen:

1. De starters -> behoren tot deze doelgroep wanneer:

 • Zij meerderjarig zijn, maar jonger dan 35 jaar op passeerdatum
 • Zij nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de overdrachtsvrijstelling
 • De aan te kopen woning als eigen woning wordt gekwalificeerd
  -> Betalen 0% overdrachtsbelasting.

2. De doorstromers -> behoren tot deze doelgroep wanneer:

 • Niet tot de doelgroep “starters” behoren
 • De aan te kopen woning als eigen woning wordt gekwalificeerd
  ->Betalen 2% overdrachtsbelasting


3. Overige -> behoren tot deze doelgroep wanneer:

 • Niet tot de doelgroep “starters” of “doorstromers” behoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankoop van vakantiewoningen, tweede woning, woning voor de verhuur etc.
  ->Betalen 8% overdrachtsbelasting.

Tot 01-04-2021 kent de overdrachtsvrijstelling geen maximale aankoopprijs. Vanaf 01-04-2021 geldt overdrachtsvrijstelling tot een aankoopprijs van €400.000,-. Koop je boven de €400.000,- aan dan geldt er geen overdrachtsvrijstelling.

Impact studielening 2021 t.o.v. 2020

Vanaf 2021 wordt een studielening minder zwaar meegenomen in een maximale hypotheekberekening. Hierdoor kunnen ex-studenten, zowel onder het oude als het nieuwe stelsel, meer financieren.

(verwachte) Betalingsproblemen n.a.v. Covid-19

Helaas zijn we ook dit jaar nog niet van het Coronavirus verlos. Het Coronavirus betreft ons allen en kan tot financiële problemen leiden. Mocht u betalingsproblemen met betrekking tot de hypotheeklasten verwachten, dan zoeken wij graag met u mee naar een geschikte oplossing. Zo is het bijvoorbeeld onder NHG mogelijk om een tijdelijke betaalpauze aan te vragen en deze achterstand van betalingen later in te lopen. 


Mocht u aan de hand van deze wijzigingen willen weten óf en welke impact dit op uw situatie heeft, dan gaan wij graag met u in gesprek.


Ga terug
Mijn Nh1816 verzekeringen
Schrijf je in voor de MFP nieuwsbrief.
Inschrijven